CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1/ MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu trên website sofahoangdung.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà sofahoangdung.com cần khách hàng cung cấp đầy đủ để tư vấn và phục vụ khách hàng tốt nhất, sau đó sofahoangdung.com sẽ liên hệ xác nhận để đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

2/ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

3/ THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của sofahoangdung.com

5/ CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG